ISO Certificaat

Tantec is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

Certificate FC 9001 08379 UK Tantec 2020

Tantec is gecertificeerd volgens ISO 14001:2015

Certificate-FC-14001-08699

Certificaat voor windenergie